Testimonials huurders

Het meten van de klanttevredenheid, maakt een wezenlijk onderdeel uit van ons kwaliteitssysteem. In het klanttevredenheidsonderzoek, dat wordt gedaan na uitvoering van de werkzaamheden, kunnen de huurders een kort statement maken over hun ervaringen.

Hieronder ziet u een overzicht van resultaten (externe website).